Πιστοποιήσεις 


26ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Τ.Κ 19 400
Θέση Αγ. Παντελεήμων Κορωπίου

Τηλ.:  210 6625561

e-mail:info@trofodotis.gr

 Η επιχείρηση ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στον χώρο Μαζικής Εστίασης ενώ παράλληλα από το 2016 δραστηριοποιείται και στον Δημόσιο Τομέα Υγείας και έχει συνάψει Συμβάσεις με Νοσοκομεία του Ελληνικού Δημοσίου κατά τα έτη 2016,2017 και 2018.

Συνεργάζεται με Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα 

(ενδεικτικά Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, Π.Γ.Ν.Π ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ, Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ, Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ, Γ.Ν .Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ-ΦΛΕΜΙΓΚ κ.α. ) ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών της.

Η επιχείρηση ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΕ διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό προκειμένου να συντονίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, να ελέγχει την ποιότητα των τροφίμων και να μεταφέρει τα τρόφιμα με τις κατάλληλες και απαιτούμενες διαδικασίες σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005).

Ο τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης αποτελείται από 2 ψυκτικούς θαλάμους με κοινό χώρισμα διαστάσεων 12m x 3.20m συνολικού όγκου 157,73m2. 

Οι ψυκτικοί θάλαμοι διαθέτουν ειδικές κουρτίνες PVC διατήρησης των θερμοκρασιών, διαστάσεων 1,60m x 2,40m standard και 1,20m x 2,20m. 

Τα μέσα ελέγχου είναι καταγραφικά θερμοκρασιών τόσο στους ψυκτικούς θαλάμους που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όσο και στα 4 φορτηγά ψυγεία της επιχείρησης όπου με αυτά γίνονται οι διανομές των τροφίμων. 

Η ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Α.Ε διενεργεί τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο, προληπτικές συντηρήσεις και στους ψυκτικούς θαλάμους και στα φορτηγά ψυγεία